Rittal - The System
Kriittiset tilat

Kriittisten tilojen ratkaisut maailman johtavalta asiantuntijalta

Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa datan saatavuus ja turvallisuus ovat elintärkeitä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten dataa käsittelevät keskukset rakennetaan. Datakeskusta suunniteltaessa tulisi huomioida kaikki mahdolliset ja mahdottomaltakin tuntuvat uhat, jotta riskit saadaan minimoitua. 

Ulkoisia uhkia toiminnan jatkuvuudelle ja datan saatavuudelle ovat esimerkiksi tulipalosta syntyvä haitallinen savu tai putkirikon aiheuttama tulva. Sisäisiä uhkia ovat teollisuusvakoilu, huolimattomuus tai huono suunnittelu. Rittal tarjoaa esimerkiksi ECB-S sertifioidut turvahuoneet ja modulaariset EMP-/HPM-suojat maksimaalisella vaimennustasolla. Rittal suunnittelee ja toteuttaa varman ratkaisun kaikkiin kohteisiin.