Rittal - The System
Jäähdytys

Konesalien jäähdytys on toiminnan kannalta elintärkeää

Nestejäähdytys

Nestejäähdytys

Nestejäähdyttimillä jäähdytetään konesalin kaappien jäähdytyslaitteissa kiertävä jäähdytysaine lämpökuormien ollessa erityisen suuria. Helppo sijoittaa esimerkiksi katolle. Jäähdytysteho voidaan mitoittaa tarpeen mukaan. Tarvittaessa yksi järjestelmä riittää kytkentäkaappien jäähdytykseen ja se on integroitavissa kaappiriveihin. Korkea energiatehokkuus (EER) ja hyvä käytettävyys redundanttien järjestelmien ansiosta. Monipuoliset liityntä- ja valvontamahdollisuudet. Rittal huolto tavoitettavissa 24/7. Meiltä myös energiatehokkuuslaskemat jäähdytyksen osalta.

Lue lisää »

Stulzin vakioilmastointikoneet

Vakioilmastointikoneet voi sijoittaa konesaliin monella eri tavalla. Nykyaikaiset vakioilmastointikojeet ovat hyvin monikäyttöisiä ja ne on mahdollista varustaa vesikiertoisella tai suorahöyrysteisellä, kylmäaineeseen perustuvalla jäähdytyksellä.

Rittalilta saat täydellisesti juuri sinun tarpeeseesi sopivat vakioilmastointikoneratkaisut. Autamme mielellämme laitteiden valinnassa ja suunnittelussa.

Stulzin tuotesivuille

Stulz vakioilmastointikone
Coolw@ll

CoolW@ll

CoolW@ll® on uraauurtava innovaatio IT-jäähdytyksen alalla. Ratkaisu toimii kuten vakioilmastointikoje, mutta perinteisestä rakenteesta poiketen, lämmönvaihtimia käytetään datakeskuksen seinänä ja puhaltimet sijoitetaan seinän taakse, lattian alle. Vaihtoehtoisesti puhaltimet voidaan sijoittaa myös lämmönvaihtimien kanssa osaksi seinää. Näin saavutetaan  suurempi vaihdinpinta-ala ja sitä myötä tehokkaampi jäähdytys. Coolw@ll on myös erittäin tilaa säästävä ratkaisu ja sitä voidaan käyttää niin kylmä- kuin kuumakäytävä sovelluksissa.

Rivijäähdytin

Rivijäähdytin on paras ratkaisu silloin, kun konesalin kaappikohtainen kuormitus on korkea ja salin toiminnan turvaamiseksi tarvitaan tehokasta jäähdytystä. Rittalin rivijäähdyttimet (LCP – Liquid cooling package) ovat pienestä koostaan huolimatta todellisia tehopakkauksia. Vaikka laite vie vain noin 0,3 m2 lattiapinta-alaa, sen maksimi jäähdytyskapasiteetti on jopa 60 kW. Rivijäähdyttimiä on saatavana niin vesijäähdytteisenä kuin suorahöyrysteisenä. Rittalin LCU jäähdytin voidaan myös asentaa laitekaapin sisään 19”-kiskon ja sivuseinän väliin, tällöin ratkaisu saadaan mahtumaan todella kompaktiin tilaan.

Rivijäähdyttimet
Suora vapaajäähdytys

Vapaajäähdytys

Vapaajäähdytys on Suomen ilmastossa tehokkain tapa pienentää konesalien jäähdytyksen käyttökustannuksia jos laitetiloissa muodostunutta lämpöä ei hyödynnetä lämmitykseen. Vapaajäähdytyksen avulla voidaan säästää jopa 80% kustannuksista koneelliseen jäähdytykseen verrattuna.

Epäsuora vapaajäähdytys: Lämpöenergia siirretään nesteen avulla viileään ulkoilmaan. Vain kesäaikaan järjestelmä käyttää tarvittaessa koneellista jäähdytystä.

Suora vapaajäähdytys: Laitetilojen jäähdyttämiseen käytetään suoraan suodatettua ulkoilmaa.

Lämmöntalteenotto

Datakeskukset ovat olennainen osa nyky-yhteiskuntaa. Datakeskuksissa syntyvää lämpöä voidaan hyödyntää kiinteistöjen ja käyttöveden lämmittämiseen paikallisesti tai kaukolämpöverkon kautta. Oikein suunniteltu järjestelmä hyödyttää kaikkia osapuolia: datakeskustoimija varmistaa jäähdytyksen toimivuuden, lähialueet voivat vähentää lämmityksestä aiheutuvaa ympäristön kuormitusta.

Rittal auttaa järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa ottaen huomioon käyttäjän toiveet niin jäähdytyksen kuin lämmityksenkin osalta.  

Lämmöntalteenotto
Vesi/vesivaihdin

Vesi/vesi-vaihdin

Rittalin vesi/vesi-vaihtimet ovat kompakteja laitekaappiin rakennettuja kokonaisuuksia, joita voi ohjata ja valvoa digitaalisen säätimen kautta. Datakeskuksen nestejäähdytysjärjestelmä on järkevä jakaa vesi/vesi-vaihtimella primääri- ja sekundääripiireihin, jotta jäähdytysnesteen lämpötila saadaan optimaaliseksi ja laitetiloihin ohjattavan nesteen määrää voidaan pienentää. Näin riski veden aiheuttamille vahingoille saadaan vuototilanteessa minimiin. Rittalin vaihtimet voi varustaa esimerkiksi vikasietoisilla pumpuilla ja hätävesijäähdytyksellä, jotka suojelevat datakeskusta ongelmatilanteissa.