Rittal - The System

IT- ja datakeskustrendit v. 2019

08.01.2019
IT- ja datakeskustrendit v. 2019

Datan määrän on arvioitu kasvavan keskimäärin 1,5 Gt:n vauhtia käyttäjä/päivä 2020 mennessä, siksi yritysten pitäisi nyt tutkia, miten IT-valmiuksia laajennetaan joustavasti seuraavan kahden vuoden aikana ja arvioida edge-konsepteja tähän tarkoitukseen.

Trendi 1: Datakeskukset käyttävät yhä suurempia tekoälypohjaisia valvontajärjestelmiä

Ilman tekoälypohjaisia apuohjelmia, IT-datakeskuksen asiantuntijat eivät pysty käyttämään suuria ja monimutkaisia tietojärjestelmiä. IDC:n mukaan puolet suurien datakeskusten komponenteista sisältää jo integroituja tekoälytoimintoja ja ne toimivat itsenäisesti v. 2022 mennessä. Kehitys edellyttää sitä, että IT-järjestelmäasiantuntijoiden on käytettävä ennakoivaa analyysia ja konekielistä oppimista IT-toiminnan tehostamiseksi. Nämä työkalut tarjoavat esimerkiksi ennakoivia vikailmoituksia ja tukevat optimoidun kuormituksen tasapainottamista, jotta yritykset voivat varmistaa, että IT-ympäristö toimii ongelmitta ja että sen tehokkuutta voidaan optimoida.

Trendi 2: Reaaliaikainen tietojenkäsittely edge-laitetiloissa

5G-verkon odotetaan käynnistyvän Saksassa vuoden 2019 toisella puoliskolla. Monet 5G:n tarvitsemat lähetysmastot edellyttävät infrastruktuurin laajentamista edge-konesalien kautta. Lisäksi 5G lisää datan määrää, jota verkko-operaattorit ja muut yritykset joutuvat käsittelemään. CB Insightsin analyytikot ennustavat, että jokainen käyttäjä tuottaa keskimäärin 1,5 Gt:n päivittäistä dataa Internetissä vuoteen 2020 mennessä.

Hajauttamalla IT-infrastruktuuria edge-konesaleihin, tietoja voidaan käsitellä suoraan sen lähteessä. Tämä johtaa matalan latenssin tietojenkäsittelyyn, mikä mahdollistaa reaaliaikaiset sovellukset teollisuusrobottien tai itsenäisten ajoneuvojärjestelmien ohjaamiseksi. Edge-datakeskukset on liitetty pilveen lisätietojen analysoimiseksi.

Siksi yritysten pitäisi nyt tutkia, miten IT-valmiuksia laajennetaan joustavasti seuraavan kahden vuoden aikana ja arvioida edge-konsepteja tähän tarkoitukseen. Yleisen suuntauksen mukaan standardointi on yksi keskeinen tekijä nopeaan käyttöönottoon ja skaalautuvuuteen, jota markkinat edellyttävät datakeskusratkaisuilta.

Trendi 3: Pilvimarkkinat hyötyvät hyperskaalan datakeskuksista

Saksassa pilvipalvelut kasvavat. Kehityksen edelläkävijöitä ovat mekaniikka- ja laitesuunnittelu. Bitkomin mukaan joka toinen tämän alan yritys käyttää pilvipalveluita. Samanaikaisesti investoinnit hyperdatakeskuksiin kasvavat maailmanlaajuisesti, mikä osoittaa pilvipalveluiden leviämisen edelleen toimintamallina. Synergy Reachin markkinatutkijat odottavat, että vuoteen 2020 mennessä koko maailmassa on jo yli 600 hyperkonesalia. Tällä hetkellä hyperkonesaleja on noin 450. Suomessa niistä on yksi ja Pohjoismaissa n. 10.

Pilvipalveluita käytettäessä on äärimmäisen tärkeätä miettiä riskitekijöitä ja arvioida pilvipalvelussa pyöritettävän datan kriittisyyttä liiketoiminnassa. On yhä vaikeampaa tietää missä ja kuinka turvassa oma data on, vaikka SLA olisi vedenpitävä. Kaikkein kriittisin data on järkevää pitää edelleen omassa hallussa.

Trendi 4: Optimoidut jäähdytysteknologiat lisäävät energiatehokkuutta datakeskuksissa

Korkean käytettävyyden lisäksi energiatehokkuus nähdään toiseksi tärkeimpänä käyttöön liittyvänä seikkana datakeskuksen toiminnassa. Borderstep Instituutin mukaan uusien datakeskusten energiatehokkuus on parantunut noin 60 prosentilla viime vuosikymmenen aikana. Samalla kuitenkin energian tarve on jatkanut nousuaan IT-kapasiteetin kasvaessa. Vuonna 2017 Saksassa toimivat palvelimet tarvitsivat noin 4,7 TWh. Infrastruktuurijärjestelmät; jäähdytys ja UPS käyttivät noin 5,3 TWh.

Energian optimoinnin pitäisi olla ensiarvoisen tärkeä asia tänä vuonna. Esimerkiksi hybridijäähdytysyksiköt, jotka integroivat vapaajäähdytyksen ja kylmäainepohjaisen jäähdytyksen, tarjoavat uusia lähestymistapoja kustannusten optimointiin. Suomen pohjoisissa olosuhteissa datakeskuksen integrointi ympäröivään ekosysteemiin ja esimerkiksi lämmöntalteenotto ovat jatkossa entistä tärkeämpiä kilpailukyvyn säilyttämiseksi markkinoilla.

Trendi 5: Pohjoinen sijainti vähentää jäähdytyskustannuksia

Pohjoismaista on tullut houkutteleva paikka pilvi- ja colocation-palveluntarjoajille. Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin kaltaiset maat tarjoavat uusiutuvia energialähteitä, datakeskuksiin suotuisan ilmaston, erittäin hyvät Internet-yhteydet ja vakaan poliittisen ja taloudellisen ympäristön. Analyytikot odottavat tietokeskusten liikevaihdon kasvavan kahdeksalla prosentilla vuodessa v. 2023 asti.

Pilviprojektien suunnittelussa IT-johtajien on myös punnittava vaihtoehtoja Pohjoismaissa, kuten Norjan Lefdal Mine Datacenter (LMD). Rittal on LMD:n strateginen ja teknologinen kumppani. LMD:n sähköteho saadaan kokonaan uusiutuvista energialähteistä ja jäähdytysjärjestelmä hyödyntää paikallista merivedettä. Tämän ansiosta laitoksella saavutetaan 1,15 PUE:n käyttötehokkuus ja asiakkaiden käyttökustannukset ovat alhaiset.

Miten Rittal pystyy ennakoimaan tulevaisuuden haasteet?

"Jatkossa näemme enemmän standardisoituja ratkaisuja, ja yritykset laajentavat IT-infrastruktuuriaan hajautetummin vuonna 2019. Digitaaliset hankkeet ovat olennainen osa onnistunutta yritysstrategiaa. Eräs tapa hajauttaa datan käsittelyä on edge-datakeskukset, jotka voidaan ottaa käyttöön hyvin nopeasti esimerkiksi ”tietotekniikkasäiliöinä” ja jotka täten tukevat digitaalista muutosta kaikilla toimialoilla. Rittal tarjoaa valikoiman ratkaisuja edge-infrastruktuureihin aina räkkiratkaisuista ”Avaimet käteen” -IT-kontteihin ja pilvipalveluihin ", kertoo Rittal Global Business Unit IT:n varatoimitusjohtaja Andreas Keiger.

Englanninkieliseen julkaisuun tästä

Alkuperäiseen saksankieliseen julkaisuun tästä