Rittal - The System

Innovatiivinen Coolwall tuo säästöjä jäähdytyskuluihin

26.10.2020
Innovatiivinen Coolwall tuo säästöjä jäähdytyskuluihin

Coolwall on erinomainen ratkaisu konesaleihin, joiden kokoluokka on 200–300 kilowattia ja siitä ylöspäin. Käytännössä tämä tarkoittaa minimissään 30–50 räkkikaappia. Käytössä olevalta fyysiseltä tilalta Coolwall ei vaadi ihmeitä.

Coolwall tehostaa konesalien tilankäyttöä ja jäähdytystä siirtämällä ilmastointilaitteet seinien sisään

Digitalisaatio kasvattaa laskentatehon tarvetta ja vaatii entistä suorituskykyisempiä konesaleja. Konesalien suorituskyvyn kasvu puolestaan edellyttää entistä tehokkaampia jäähdytysmenetelmiä.

Konesalien tilankäytön optimointi on luonut innovatiivisen jäähdytystekniikkaratkaisun: viilentävät seinät. Saksalaisen Weisstechnikin kehittämässä Coolwall-ratkaisussa jäähdytystekniikka upotetaan väliseinän sisään. Suomessa Coolwall-ratkaisuja toimittaa Rittal.

“Coolwall sopii sekä uudiskohteisiin että uudistettaviin konesaleihin. Tilojen suunnittelu on joustavaa, vain mielikuvitus on rajana. Tarkoin suunnitellussa konesalissa Coolwallin hankintahinta ja käyttökustannukset jäävät perinteisiä ilmastointikoneita alhaisemmiksi”, sanoo Rittalin kumppanuuspäällikkö Vesa Tarvainen.

Coolwall on erinomainen ratkaisu konesaleihin, joiden kokoluokka on 200–300 kilowattia ja siitä ylöspäin. Käytännössä tämä tarkoittaa minimissään 30–50 räkkikaappia. Käytössä olevalta fyysiseltä tilalta Coolwall ei vaadi ihmeitä.

”Itse huoneen ei tarvitse olla kovinkaan suuri, sillä ilmankierto ja kytkennät vaativat vain noin metrin levyisen huoltokäytävän. Ilmakierto räkkien ympärillä suunnitellaan niin, että saapuva viileä ilma ja poistuva lämmin ilma kulkevat omia reittejään”, Tarvainen sanoo.

Coolwallin jäähdytysjärjestelmä perustuu vesikiertoisiin jäähdytyspattereihin, puhaltimiin ja niiden ohjausyksikköön. Suunnittelijalle ratkaisu antaa paljon valinnanvaraa, sillä puhaltimet voi sijoittaa patterien alle, päälle tai sivulle sen mukaan, millaiset tilat kohteessa on. Jokainen Coolwall-käyttöönotto suunnitellaan erikseen.

”Coolwall sallii suurempien jäähdytyspatterien sekä puhaltimien käytön. Tällöin konesaliin voidaan tuoda tehokkaammin kylmää ilmaa, eikä IT-laitteiden tarvitse rasittaa niin paljon omia pieniä puhaltimiaan, joiden virrankulutus on suuri suhteessa niiden tehoon”, Tarvainen sanoo.

Simppeli rakentaa, varmatoimista tekniikkaa

Coolwallin rakenne on hyvin yksinkertainen. Seinien runko kasataan metallipalkeista, ja niiden päälle asetetaan peltilevy. Tähän metallikehikkoon jätetään sopivankokoiset aukot, joiden sisään jäähdytyskomponentit asetetaan.

”Seinien runko kasataan metallipalkeista samaan tapaan kuin omakotitalojen väliseinien runko kakkosnelosista. Seinä viimeistellään rungon päälle tilaan sopivilla metallilevyillä tai muulla seinämateriaalilla. Tämä kaikki pitää suunnitella ja kasata huolella, että jäähdytyskomponentit menevät paikoilleen just eikä melkein”, Tarvainen sanoo.

Jäähdytysjärjestelmän mitoitus tehdään samalla tavalla kuin perinteisten jäähdytinlaitteiden kanssa. Ilma- ja vesiarvot täytyy olla tiedossa, ja ne määräävät, kuinka monta ja miten tehokasta laitetta tarvitaan. Itse laitteet perustuvat standardimittoihin.

”Laitteet ovat yksi asia, niiden ohjaus on toinen. Näissä järjestelmissä on melko pitkälle standardoitu ohjauslogiikka, mutta monesti asiakkaalla on ohjaukseen liittyviä erikoistoiveita. Asiakkaalla voi olla esimerkiksi tietty protokolla tai sovellus, minkä mukaiseksi järjestelmän ohjaus pitää sovittaa”, Tarvainen sanoo.

Coolwall koostuu yksiköistä, joita on yhdessä konesalissa useita. Jokaisella yksiköllä on oma ohjausboksi eli sähkökeskus, jossa on tietty ohjauslogiikka.

”Järjestelmään saadaan yhteys useimmiten rakennusautomaatiojärjestelmästä tai sitä voi ohjata paikallisesti. Eri yksiköiden sähkökeskukset juttelevat keskenään ja koko ympäristö toimii synkassa”, Tarvainen kertoo.

Varsinaisesta konesalista erillinen huoltokäytävä tuo yllättävän lisähyödyn, sillä monessa konesalissa tietojärjestelmän ylläpitäjät ovat tietoturvan vuoksi tarkkoja siitä, ketkä pääsevät liikkumaan IT-laitteiden välittömässä läheisyydessä. Coolwall poistaa tämän ongelman, sillä jäähdytysjärjestelmän hallinta ja huolto onnistuu huoltokäytävästä, jolloin huoltohenkilöstön ei tarvitse päästä IT-laitteiden luokse.

Yleistyy hiljalleen myös Suomessa

Coolwalliin perustuvia jäähdytysratkaisuja on toteutettu maailmalla jo useita. Suomessa Rittalilla on hyvä paikallinen kokemus Coolwall-projektien toteuttamisesta. Myös suomalaiset suunnittelutoimistot alkavat jo olla sinut ratkaisun kanssa.

”Käytännössä Coolwall-projektit eivät ole sen pitkäkestoisempia kuin muillakaan jäähdytystekniikoilla toteutettavat konesaliprojektit. Pystymme tukemaan asiakasta hankesuunnittelusta alkaen aina käytönaikaiseen optimointiin ja huoltotoimenpiteisiin asti”, Tarvainen sanoo.

Rittalin toteuttamat Coolwall-käyttöönotot sisältävät simulointivaiheen ja toteutuksen validoinnin ennen varsinaista projektia. Suunnittelu tehdään yhteistyössä laitteet rakentavan tehtaan kanssa. Näin varmistetaan, että asiakas saa toimivan kokonaisuuden.

”Moni kokee Coolwallin eksoottiseksi tekniikaksi, vaikka näin ei suinkaan ole. Eräässä projektissa suunnittelija oli hyvin innoissaan, kun pääsi kerrankin tekemään jotain muuta kuin peruslaitteiden asettelua”, Tarvainen nauraa.